Schade aan beton kan het uitzicht van een gebouw nogal ontsieren, maar kan ook gevaarlijk worden indien er delen dreigen los te komen en te vallen.
In de meeste gevallen is de oorzaak van betonrot of betonschade dat de in het beton aanwezige wapening begint te roesten. Roest zet uit en doet het beton dus barsten. In die barsten krijgt het weer/de regen vrij spel en maakt de schade alleen maar erger.
Het is dus belangrijk bij de eerste kenmerken van schade in te grijpen.

Dankzij onze vakkundige aanpak die zich richt op een optimale bescherming, kan de herstelde betonconstructie weer vele jaren mee.Graag staan we u bij met de nodige uitleg en een vrijblijvende prijsofferte voor betonherstelling.

Ons systeem om de betonreparatie te herstellen gaat als volgt:

De Voorbereiding:
Weghalen van het gecontamineerde beton rond de aangetaste zone tot 5 cm achter de verwoestende wapeningsstaven.
Om nog niet zichtbare aangetaste delen op te sporen zullen we met een hamer over het volledig beton kloppen om niet zichtbare maar hoorbare holtes op te sporen en te markeren.
Alle wapeningsstaven die nu vrij liggen worden ontroest door middel van zandstralen, schuren,…
De zones waar het beton oppervlak gewoon dient bijgewerkt te worden moet ook eerst zuiver gemaakt worden en ontdaan worden van alle vreemde stoffen en dit ook door middel van zandstralen, schuren,…

De herwaardering:
Alle te behandelen zones worden eerst behandeld met een vloeibare heralkinisator. Dit product zorgt ervoor dat het beton terug alkalisch wordt en zo weer optimaal gaat functioneren.
Op deze wapeningsstaven worden een passiveringslaag op het oppervlakte aangebracht en stopt daarmee de actieve corrosie.

De herstelling:
Na droging van de vloeibare heralkinisator en ontroester kan de eigenlijke herstelling gebeuren.

De herstelmortels bestaan uit twee types: 1 voor de dikke herstellagen en 1 voor dunne en gladde afwerking. Deze kunne daags nadien geschuurd worden tot een glad oppervlakte.

Na droging dienen de behandelde oppervlakken weer te worden beschermd met een betoncarbonatatie remmende coating. Deze bestaan uit een aantal kleuren.
Ook hier bestaan er verschillende types gaande van een soort vuilafstotende coating tot een zeer krasbestendige coating.